Menu

PROPOZICE NÁRODNÍHO FINÁLE

29.04. - 01.05. 2022


MÍSTO:

Sportcentrum Brandýs: ubytování, strava a jiné – centrum turnaje, Kostelecká 1776, web: Sportcentrumbrandys.cz + haly na ZŠ „Výsluní“ – Kostelecká 1750 – pět minut chůze od SportCentra

MEDIA:

web: BK BRANDYS NAS LABEM/NÁRODNÍ FINÁLE U11B 2022 , kde najdete všechny informace a výsledky turnaje.

Přenos TV.COM bude zajišťován pouze z haly Sportcentra Brandýs.


NÁLEŽITOSTI:

Družstva startují na soupisky sezóny 2021/2022 potvrzené oblastním pracoviště ČBF. Startovat mohou všichni hráči uvedení na soupisce družstva, kteří jsou k datu NF registrování za oddíl nebo pro něj pro sezónu 2021/2022 povoleno hostování. Před zahájením turnaje předloží družstva hlavnímu rozhodčímu a delegátovi ČAMBu k nahlédnutí jakékoliv doklady totožnosti s fotografii /OP, pas, lítačka/. Pokud takovým to dokumentem nedisponují, musí mít ověřenou kopii rodného listu. Kontrolu provede hlavní rozhodčí ve spolupráci s delegátem ČAMbu a organizátory turnaje.


HRACÍ DOBA:

Hrací doba, míče, dresy: hrací doba je 4x8 minut čistého času. Přestávky mezi čtvrtinami jsou dvě minuty, mezi druhou a třetí čtvrtinou pak 10 minut. V případě nerozhodného výsledku v normální hrací době se prodlužuje o 5 minut až do konečného rozhodnutí. V prodloužení již může hrát kdokoliv. Hraje se s míčem velikosti č. 5 na koše umístěné vy výšce 260 cm. Hrací míč a minimálně po dvou míčích stejné značky zajišťuje pořadatel. Družstva jsou povinna dvě barevně odlišené sady dresů
/světlé a tmavé/ a nastupovat k zápasům NF v jednotných dresech. Týmy uvedené jako domácí budou nastupovat ve světlých dresech, pokud se soupeři nedomluví jinak. Námitky: viz. čl. 40 Soutěžního řádu basketbalu. Musí být podány písemně do 60 minut po skončení utkání s vkladem 1 500 Kč. O námitce rozhodně soutěžní komise.


SOUTĚŽNÍ KOMISE:

Po sportovně technické stránce řídí turnajové zápasy soutěžní komise ve složení: hlavní rozhodčí, delegát ČAMBu a pořadatel. Povinnosti soutěžní komise viz. čl. 37 SŘB. Soutěžní komise rovněž řeší disciplinární provinění v průběhu turnaje. Zdravotníkem turnaje je Martin Váša: mobil M: +420 724 076 554. V průběhu turnaje bude ve Sportcentru, ale do školy přijede na zavolání.


DOPROVODNÝ PROGRAM

Prohlídka zámku nebo olympijské aleje /info Petr Čeněk/: po celou dobu turnaje. 

Stánek s prodejem basketbalového tovaru: Basket king: po celou dobu turnaje. 

Promítání filmu s basketbalovou tématikou: So: 20.30 tělocvična Sportcentra. 

Posezení trenérů: v sobotu od 20.30 u baru ve Sportcentru Zábavný večer v sobotu v hale SC od: (bude upřesněno)

 

Slavnostní zahájení: Pátek ve 20.15 v hale SportCentra. Účast povinná.
Slavnostní zakončení: Ihned po skončení finálového zápasu.

Turnajové poplatky:

Startovné: 3 000 Kč/družstvo.

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok